Blaker Sparebank er en frittstående bank med sterk lokal forankring i Sørum og omliggende kommuner. Banken ble etablert i 1920 og leverer tradisjonelle finansielle tjenester til personkunder, landbruk og lokalt næringsliv. Banken er lokalisert i flunkende nye lokaler på Sørumsand. Blaker Sparebank har 21 ansatte og en samlet forvaltningskapital på nesten 4 mrd. kroner. Ordinære banktjenester som sparing, finansiering og betalingsformidling utgjør hovedtyngden av bankens virksomhet. I tillegg selger banken skade- og livsforsikring, samt spareprodukter i samarbeid med produktselskapene i EIKA-gruppen AS. Banken er med i EIKA-alliansen som består av 66 lokalbanker, EIKA-gruppen og EIKA Boligkreditt. EIKA- alliansen har en samlet forvaltningskapital på over 440 milliarder kroner, nær en million kunder og mer enn 3 000 ansatte. Dette gjør EIKA-alliansen til en av de største aktørene i det norske bankmarkedet.


Blaker Sparebank er en viktig aktør for lokal vekst og utvikling. Bankens visjon: For deg og lokalsamfunnet! Foruten bankens betydning for personkunder og næringsliv bidrar den også aktivt til utvikling av idrett, kultur, lag og foreninger i lokalmiljøet.

Se link til stillingen her

 https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=208426133