STYRET

 Styremedlemmer  Varamedlemmer
 Svein Aalling, Leder  Torill Dølerud Bekkestad
 Sissel M Aurland, Nestleder  Endre Stakkerud
 Harry Nilsen  
Liv Halvorsrud  Berit Nevjen (ansattes rep.)
 Heidi Høitomt (ansattes rep.)  Kato Linnerud(Observatør)FORSTANDERSKAPET

 Valgt av innskytere  Valgt av kommunen for 2015-2019 Valgt av ansatte 
 Ivar Egeberg, leder  Tor-Arne Lie Jensen  Marit Midtbø
 Mette Hellerud  Elin Mørk, Nestleder  Elin Utgaard
 Paul Tjærnås  Svein Sandnes  Reidun Skomdal
 Aasmund Egner  Anne Grethe Tømte  Kato Linnerud
 Bjørg Gamborg    
 Olav Kristiansen    
 Liv Halvorsrud    
 Åge Monsrud    
     
 Varamedlemmer  Varamedlemmer  Varamedlemmer
 Roger Nordseth  Dagfinn Eriksen Arteid  Camilla Pratts
 Michael Hoel  Berit Berntsen  Tina Mortensen
 Elin Haug    
 Jan Lund