STYRET

 Styremedlemmer  Varamedlemmer
 Svein Aalling, Leder  Torill Dølerud Bekkestad
 Sissel M Aurland, Nestleder  Endre Stakkerud
 Harry Nilsen  
Liv Halvorsrud  Grete Jensen (ansattes rep.)
 Heidi Høitomt (ansattes rep.)  Kato Linnerud(Observatør)FORSTANDERSKAPET

 Valgt av innskytere  Valgt av kommunen for 2015-2019 Valgt av ansatte 
 Ivar Egeberg, leder  Tor-Arne Lie Jensen Rannveig Ingstadbjørg
 Mette Hellerud Odd Gunnar Ulvestad  Elin Utgaard
 Paul Tjærnås  Jane Bråten  Erik Wassenius
 Anja Skredderhuset  Heidi W Nyhus  Kristine Larsen Thoreid
 Anette Mørk    
 Olav Kristiansen    
 Pål Thoreid    
 Åge Monsrud    
     
 Varamedlemmer  Varamedlemmer  Varamedlemmer
 Ole Kristian Orderud  Dagfinn Eriksen Arteid  Camilla Pratts
 Michael Hoel  Eline Stangeland  
 Elin Haug  Elisabeth Løvtangen  
 Jan Lund  Jørgen Hammer Skogan