Vi setter ned rentene igjen!

 

Blaker Sparebank har besluttet å sette ned renten ytterligere for å hjelpe våre kunder i disse vanskelige tider.
Banken satte ned rentene sist uke og følger nå opp med en rentenedgang til.
Vi har også bestemt oss for å gjennomføre denne endringen så raskt vi klarer, noe som betyr at vi vil gjennomføre denne endringen allerede den 3.april. Totalt sett settes rentene på boliglån ned med inntil 0,85%, og bankens innskuddsrenter vil også settes ned etter normal varslingstid.

Adm.banksjef Tor-Erik Palmyr kan opplyse om at banken har opplevd stor pågang av kunder som har behov for avdragsutsettelser og som ønsker en avklaring på sine rentevilkår. Videre sier han at finansmarkedene er preget av stor usikkerhet om dagen, pga. den pågående Korona-situasjonen. Norges Bank har kuttet i styringsrenten, men denne nedgangen i styringsrenten fører ikke til at bankenes «innkjøpspris» har falt tilsvarende. Dette er grunnen til at vi ikke kan redusere våre renter like som Norges Bank senker styringsrenten.

Dagens situasjon er uoversiktlig, og den endres fra dag til dag. Banken vet dermed ikke hva vi må betale for pengene vi låner inn fremover, noe som gjør det svært vanskelig å fastsette utlånsrentene nå.

 

Blaker Sparebank vil videre hjelpe våre kunder med avdragsutsettelse på deres lån, for de som er påvirket av Korona-situasjonen.
Har du blitt permittert eller mistet store deler av ditt inntekstgrunnlag, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss så raskt som mulig.
Vi er Lokalbanken – vi kan hjelpe deg!