Gaveutdeling fra Blaker Sparebank

Som et viktig ledd av Blaker Sparebanks samfunnsrolle, kan banken årlig utbetale gaver til allmennyttige formål i bankens nedslagsfelt. 

Årets gaveutdeling skal i hovedsak prioriteres til lag og foreninger med tilknytning til vår bank på grunnlag av kundeforhold, medlemstall, aktivitetsnivå og virksomhet. Vi anser arbeid blant barn og unge som viktig og dette vil naturligvis få høy prioritet. Søknadsfrist er 5.2.2021.

Aktiviteter tilknyttet politiske partier og voksne foreninger med «egeninteresse» vil ikke bli prioritert.

Søknader som mottas etter fristen kan dessverre ikke vurderes.

 

Søk her: https://lokalverdi.no/skjema/b54a87de-ffc2-4204-f746-08d865125dcd?fbclid=IwAR2Fb1TVhdpEChd5rjv5L3ezljn4xjfufvYGg7lRZTkTg7u0BEKGpPnYr-k