Når du trenger juridisk bistand - søk om rettshjelp

Rettshjelpsforsikringen dekker utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når du er part i en tvist som er omfattet av forsikringen. Rettshjelp er en del av våre forsikringer for bolig, fritidsbolig, innbo, reise, båt og kjøretøy.

Slik melder du sak

Søknad om rettshjelp sendes til forsikring@eika.no. 

Vi behøver en kort forklaring på hva saken gjelder og dokumentasjon for tvist. Det vil si dokument som viser at et krav er bestridt helt eller delvis.

Vi minner om at e-post ikke skal benyttes ved sensitiv informasjon.

Spørsmål og svar

Trenger du hjelp?