Ønsker du å eie en del av Romerike Sparebank?

Romerike Sparebank arrangerer informasjonsmøte kl 18:00 den 31 mai på Lillestrøm Kultursenter.

Les mer på https://rsbank.no/ombanken/investor/forbered_emisjon