Blaker Sparebank har besluttet å heve innskudds- og lånerenten med inntil 0,25 prosentpoeng.

For eksisterende boliglån vil renteendringen tre i kraft fra 19. november, og for nye lån fra 6.oktober.

Alle kunder som får renteendring vil bli varslet i nettpost eller pr. post.

Skulle du ha noen spørsmål er det bare å ringe oss på 63866930, eller sende oss en mail på post@blakersparebank.no

For deg og lokalsamfunnet