Blaker Sparebank har besluttet å heve innskudds- og lånerenten med inntil 0,25 prosentpoeng.

For eksisterende boliglån vil renteendringen tre i kraft fra 19.02.2022, og for nye lån fra 06.01.2022

For innskudd vil prisingen gjelde fra 19.02.2022


Alle kunder som får renteendring vil bli varslet i nettpost eller pr. post.

Skulle du ha noen spørsmål er det bare å ringe oss på 63866930, eller sende oss en mail på post@blakersparebank.no

For deg og lokalsamfunnet