Innskytervalg! Ønsker du å påvirke bankens videre vekst? Eller kanskje du kjenner noen som er opptatt av bankens satsinger i lokalmiljøet? Valgkomiteen håper engasjerte bankkunder nomineres til forstanderskapet som er bankens høyeste organ. Ønsker du å nominere deg selv eller en annen, sendt e-post med ditt forslag til valg@blakersparebank.no E-posten må inneholde navn, adresse og telefonnummer både på foreslåtte kandidat og forslagsstiller, og sendes snarest, og innen 20. januar 2022. «